Orná půda u Rakovníka na prodej

Okraj pole na prodej 59 kč za m2 963 metrů celkem 56817 kč . Pozemek je na kraji lánu a je oddělen z východní strany potokem. Je vhodný pro malé pole, nebo individuální výsadbu.

Informace o pozemku pole u Rakovníka na prodej

Ukázka mapy se zobrazenou nemovitostí
Parcelní číslo:2208
Obec:Čistá [541699]
Katastrální území:Čistá u Rakovníka [623962]
Číslo LV:581
Výměra [m2]:963
Typ parcely:Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:DKM
Určení výměry:Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:orná půda

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právoPodíl
Koukal Jan Ing. MBA, Malostranské náměstí 203/14, Malá Strana, 11800 Praha 1
http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=55610548010&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka
https://frame.mapy.cz/s/cojuceruko

Pozice pozemku na prodej na mapy.cz

https://mapy.cz/s/mugulatale
pole u Rakovníka na prodej
pole u Rakovníka na prodej
orná půda u Rakovníka na prodej
orná půda u Rakovníka na prodej